WS907 RVM Retirement RVM Strategy

.....een specifiek algoritme op de AEX.


Iedere week berekent een specifiek algoritme op de AEX een opwaarts en een neerwaarts koersdoel. Op een van die koersdoelen wordt in ieder geval positie gekozen. Soms wordt op beide doelen positie gekozen. De positie wordt gekozen via opties op de AEX.


RVM Strategy: een steady rendement (22,16 % in 2019)
Neem een abonnement op RVM Strategy en 'volg' dit systeem automatisch.

Volgen betekent:

-1- U heeft een Easybrokerrekening nodig (Easybroker is een introducing broker van Interactive brokers in Nederland.
-2- U heeft een startkapitaal nodig van 12.000 euro (of veelvoud hiervan)
-3- U betaalt het abonnementsgeld per jaar (528 euro)
-4- Verder gaat alles automatisch. De trades van RVM Strategy worden gekopieerd op uw eigen rekening.
-5- U ontvangt wekelijks een update van de prestaties van dit systeem


Aanmelden voor RVM Strategy
Uitleg systeem door Trader (Ruud van Megen)

RVM Strategy werkt met een week-risicoberekening op de AEX-index. Het maximale risico ligt tussen de 60 en 65 % op jaarbasis.

Hoe werkt het systeem?
Iedere week berekent een specifiek algoritme op de AEX een opwaarts en een neerwaarts koersdoel. Op een van die koersdoelen wordt in ieder geval positie gekozen. Soms wordt op beide doelen positie gekozen. De positie wordt gekozen via opties op de AEX. Posities bij RVM kunnen kort of lang vastgehouden worden, o.a. afhankelijk ervan of koersdoelen wel niet bereikt worden.

De keuze om met een specifiek algoritme te werken op weekbasis is gemaakt op basis van langjarige ervaring en langjarig onderzoek. De weekberekening blijkt een ideale manier om met de risico’s van beurshandel om te gaan. Alhoewel niet alle koersdoelen bereikt zullen worden, zijn de winstkansen uitstekend.

Handelsinstrumenten AEX opties.

De posities zullen begeleid worden door SMS zowel als mail. De SMS is uiteraard kort, en verwijst naar een uitleg, die per mail verstuurd wordt. Wij hopen u met dit produkt een goede dienst te bewijzen de komende jaren. Hieronder vindt u een link naar de plek waar u voor de dienst kunt inschrijven, op de site van Systems2follow. Op die site vindt u ook zeer gedetailleerd een verantwoording van iedere ‘trade’ die met behulp van het systeem gedaan is.

Happy trading,

Ruud van Megen